W ostatnim czasie niestety nasiliło się w naszym kraju działanie instytucji para-bankowych. Jest to w zupełności normalne w sytuacji, kiedy banki ograniczają swoją akcję kredytową, ale w czasie takiego wzrostu ilości niby-banków, znacznie rośnie też ilość osób, o których można powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że są uczciwe. Czy oznacza to, że przynajmniej przez jakiś czas nie powinny nas w ogóle interesować żadne lokaty bankowe?

Nie, w żadnym razie nie można wyjść z takiego założenia. Lokaty bankowe są wciąż najlepszą formą lokowania kapitału, jeśli chodzi nam głównie o jego bezpieczeństwo oraz pewne chociaż na pewno nie za duże zyski. Co jednak zapewnia nam to bezpieczeństwo? W końcu różne firmy, które przyjmowały od ludzi lokaty potem padały i kończyło się to tak, że ludzie odchodzili od kas z kwitkiem, albo w ogóle całowali tylko klamkę zamkniętych drzwi. Jest to oczywiście pewne zagrożenie, ale nie występuje ono nigdy, kiedy lokata jest gwarantowana.

Wszystkie najlepsze lokaty są gwarantowane. W zasadzie wszystkie sensowne lokaty są gwarantowane, ponieważ jeśli nie ma gwarancji to możemy się spodziewać, że oprocentowanie lokat będzie bardzo wysokie, ale też szansa na to, że już nigdy pieniędzy nie zobaczymy będzie jeszcze większa. Gwarancje muszą być zapewnione w odpowiednie sposób.

Najlepsze lokaty to depozyty, które oferowane są przez instytucje należące do systemy bankowego w Polsce. Za nimi stoi Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który od sumy lokat złożonych w danym banku pobiera na swoiste prowizje, które w praktyce maja charakter składek wnoszonych przez banki co roku oraz w zależności od wysokości posiadanych depozytów. Z tych pieniędzy potem wypłacane są wszystkim klientom rekompensaty w wysokości 100% wszystkich ulokowanych środków, jeśli lokaty nie opiewały łącznie na sumę wyższą niż 100 tys. euro w jednym banku. Jeśli w bankrutującej instytucji mieliśmy większą kwotę to dostaniemy jedynie dziewięćdziesiąt procent tej sumy. Nikt jednak raczej nie zakłada tak dużych lokat tylko w jednym miejscu.

Nie musimy się też martwić, że pieniędzy na wypłaty zabraknie, ponieważ wysokość składek jest zawsze proporcjonalna w stosunku do tego, jak duże łącznie były wszystkie lokaty bankowe w danym banku. Jeśli w funduszu zabrakłoby jednak pieniędzy to jego zobowiązania przejma banki członkowskie a jeśli nawet i one nie podołałyby wypłatom to ostatnim gwarantem jest rząd.