Decyzja o zaciągnięciu kredytu jest bez wątpienia jedną z najpoważniejszych w życiu. Istnieje kilka uniwersalnych zasad, których należy się trzymać, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Od czego zależy całkowity koszt spłaty kredytu?

Koszt końcowy kredytu jest uzależniony od oprocentowania, wysokości prowizji i rat. Całkowity obraz kwoty potrzebnej do spłaty ukazuje RRSO, czyli wielkość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Oblicza się ją, sumując koszt wszystkich rat i odejmując od nich kapitał. Jest to prosty i łatwy sposób na wybranie najbardziej korzystnej dla nas oferty.

Jak interpretować oferty specjalne, np. z niższym oprocentowaniem, ale wyższą prowizją?

W tym wypadku będzie to oferta korzystna dla kredytu, który zamierzamy spłacać przez dłuższy czas. Dla sytuacji odwrotnej – przy wysokim oprocentowaniu, ale bez prowizji, korzystniejsza będzie jego spłata przez krótszy czas.

Jakie dodatkowe koszty mogą na nas czekać przy braniu kredytu?

Takimi kosztami są m. in. dodatkowe ubezpieczenie lub opłata za samą obsługę kredytu, doliczana do wysokości raty. Wielkości te są zależne od banku i wpływają na całkowity koszt spłaty.

O co mamy prawo dopytać się doradcy bankowego?

1. Ile wyniesie całkowity koszt kredytu;
2. Wartość aktualnej stopy procentowej (na rok 2016 jest to 1, 5%);
3. Czy czekają na nas dodatkowe koszty;
4. Czy możemy odstąpić od umowy przed terminem.

Nawiązując do ostatniego punktu, wg polskiego prawa możemy dokonać tego do 14 dni od daty podpisania umowy. Niektóre banki oferują dłuższy okres od ustawowej.

Aby nie żałować podjętej decyzji należy zwrócić uwagę na wszystkie wyżej wymienione wskazówki, a także nie można się spieszyć.