Zawarcie umowy o pracę poprzedza zazwyczaj rozmowa kwalifikacyjna – to w jej trakcie pracodawca ma szansę ostatecznie przekonać się odnośnie zasadności wybory danego kandydata, zaś ten drugi ma szansę ostatecznie do siebie pracodawcę przekonać. Rozmowa kwalifikacyjna powinna też dać odpowiedź na wszystkie szczegóły związane z zawarciem umowy o pracę, w tym również kwestie finansowe.

Niestety pracodawcy zazwyczaj ograniczają się do podania kwoty brutto proponowanej pensji zaciemniając tym samym (świadomie lub nie) prawdziwy obraz proponowanych zarobków. Wyliczyć realną wysokość pensji pomoże z pewnością bardzo przydatne narzędzie jakim jest kalkulator wynagrodzeń. W oparciu o wysokość pensji brutto wylicza on (w dowolnym przedziale czasowym) wartość netto proponowanych zarobków poprzez potrącenie należnych składek związanych z ubezpieczeniem czy podatkami.

Kalkulator wynagrodzeń bez problemu znajdziemy w sieci za pomocą wyszukiwarki internetowej, warto zatem skorzystać z jego zalet bo jest to narzędzie bardzo proste w obsłudze i tym samym niezwykle przydatne…