Ekonomia jest bez wątpienia jedną z bardziej pożytecznych nauk na świecie. Celem samym w sobie ekonomii jest poznanie zoptymalizowanie oraz wdrażanie takich metod produkcji aby zaspokoić jak najmniejszym nakładem sił jak najwięcej ludzkich potrzeb. Ekonomia wyjaśnia również wiele zjawisk zachodzących w gospodarce rynkowej i pozwala nam zrozumieć jedno z najważniejszych pytań na świecie, mianowicie skąd bierze się dobrobyt oraz jakie optymalne warunki powinien stwarzać rząd, aby w danym kraju możliwy był wzrost gospodarczy umożliwiający dalszy rozwój danego kraju. Produkt Krajowy Brutto, a raczej jego wzrost jest kluczowym czynnikiem umożliwiający dalszy rozwój społeczeństw. Istnieje takie powiedzenie mówiące, że jak ktoś nie idzie do przodu to wręcz się cofa.

Z identyczną sytuacją mamy do czynienia w ekonomii. Jeśli wzrost gospodarczy jest zbyt niski to jest on niwelowany przez wzrost wydajności pracy, który jest kluczowym zjawiskiem do osiągnięcia dobrobytu bo tylko jeśli pracownik przy pomocy odpowiednio wysoko wydajnych maszyn oraz urządzeń będzie produkował maksymalnie dużo towarów w maksymalnie krótkim czasie to tylko wtedy jako społeczeństwo zbliżymy się do dobrobytu.

Dawno temu aby wydobyć tonę węgla w ciągu dnia pracy potrzeba było piętnaście razy więcej rąk do pracy niż teraz. Dzięki temu jedna osoba wytwarza więcej dóbr. Kto wie może kiedyś przyjdą czasy, że maksymalny czas pracy będzie wynosił około jednej czwartej doby Jeśli technologie będą się rozwijać tak szybko jak ma to miejsce przez ostatnie dekady to na prawdę niczego nie należy wykluczać. Wzrost wydajności pracy jeśli jest szybszy od wzrostu produktu krajowego brutto powoduje, że gospodarce potrzeba mniej rąk do pracy – co niestety generuje wyższe bezrobocie ale sprawia jednocześnie, że gospodarka staje się bardziej dynamiczna nowoczesna i gotowa na nowe wyzwania. Wbrew pozorom wysoka wydajność pracy nigdy nie doprowadzi do gigantycznego wzrostu bezrobocia oraz znacznego wzrostu ubóstwa na świecie, gdyż jak mawiał jeden z klasyków ekonomii, potrzeb ludzkich jest nieskończenie wiele. Tak więc jeśli nauczymy się bardzo wydajnie zaspakajać dotychczasowe potrzeby ludzkie to bardzo szybko pojawią się nowe.